Klicni center SiCall

Klicni center vam lahko 24 ur na dan, 7 dni v tednu priskrbi podporo pri komuniciranju z vašimi strankami!

Kontaktni center

V današnjem okolju poznamo več načinov vzpostavljanja neposrednega in trajnega stika s poslovnimi partnerji kot so:

 • telefonski pogovor,
 • pisna komunikacija,
 • faksimilna sporočila,
 • elektronska sporočila,
 • socialna omrežja,
 • itd.

Ne glede na vse nove načine komuniciranja, je od vseh navedenih možnosti telefonski pogovor najbolj oseben in neposreden. Ravno to od nas zahteva, da smo na klic kar najbolje pripravljeni.

S partnerskim podjetjem ERICSSON in njihovimi najsodobnejšimi rešitvami računalniško podprte telefonije uporabnikom ponujamo, da ob stiku s stranko skupaj izkoristimo vse prednosti sodobnih tehnologij, pri čemer je klicni center SiCall lahko centralna informacijska točka vsakega sodobnega podjetja ali organizacije.

Namesto vas opravljamo avtomatsko obdelavo in razdeljevanje klicev, govornih in faksimilnih sporočil ter podatkov. Na podlagi telefonske številke se operaterju na zaslonu prikažejo vsi podatki o naročniku, ki so shranjeni v podatkovni bazi. Operater s tem pridobi vse potrebne podatke o naročniku ter se mu istočasno na zaslonu prikaže protokol pogovora telefonskega klica ter zaslonska maska za vnos podatkov o klicu.

Vse aktivnosti klicnega centra temeljijo na tehnologiji CTI (računalniško podprti telefoniji), ki izkorišča vse sposobnosti današnjih računalniških omrežij in njihovo integracijo z novimi telekomunikacijskimi tehnologijami.

Prednosti Klicnega Centra SiCall

 • Organizacija odhodnih in dohodnih telefonskih klicnih akcij,
 • Računalnik pri odhodnih klicih sam izbira telefonske številke iz klicne baze, čas klicanja se skrajša za 40 % in omeji t.i. “prazne” klice,
 • Odhodni in dohodni klici se avtomatsko razdelijo k vnaprej določenim operaterjem,
 • Vsako delovno mesto lahko obdeluje tako telefonske kot posnete klice ter faksimilna in elektronska sporočila,
 • Tajnost podatkov,
 • Neprekinjeno poteka nadzor delovnih mest preko nadzorne postaje z vpogledom v njihovo trenutno uspešnost in statistiko klicev.

Klicni center SiCall

SI SKUPINA, D.O.O.
Šmartinska cesta 106, 1000 Ljubljana

G | +386 1 51 88 200
F | +386 1 51 88 201
E | info@sicall.net
W | www.sicall.net

Kontaktirajte nas