MIS

Upravljanje objektov, stavb in večstanovanjskih hiš

O PODJETJU

Podjetje M.I.S. d.o.o., Ljubljana, je v skladu s 24. členom Stanovanjskega zakona (Ur.l. RS št. 18/91) registrirano za opravljanje storitev v zvezi z upravljanjem, vzdrževanjem in obratovanjem večstanovanjskih hiš ter funkcionalnih zemljišč.

Razpolagamo z lastnimi poslovnimi prostori, vso računalniško in programsko opremo ter zaposlenim strokovnim kadrom za opravljanje navedenih storitev. Podjetje opravlja storitve v zvezi z upravljanjem stanovanj in stanovanjskih hiš od 13.12.1991 ter je bilo med prvimi registriranimi podjetji za tovrstno dejavnost. Pred tem smo opravljali dejavnost v zvezi z gradbenimi, instalacijskimi ter zaključnimi deli v gradbeništvu.

M.I.S. d.o.o., družba za upravljanje, inženiring, svetovanje, Proletarska 4, 1000 Ljubljana

Podjetje je registrirano pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, vložek št. 1/05737/00

Osnovni kapital 8.763,14 EUR (vpoklican v celoti)

Upravljanje je programsko podprto iz strani podjetja: Imagine d.o.o. 

POSEBNE STORITVE

  1. izvedba vseh poslov v zvezi z obveznim rezervnim skladom
  2. priprava pogodbe o medsebojnih razmerjih med lastniki v zvezi z upravljanjem stanovanjske hiše in funkcionalnega zemljišča
  3. vpis etažne lastnine v zemljiško knjigo
  4. posredovanje v prometu nepremičnin
  5. izvajanje gradbenih, instalacijskih in zaključnih del v gradbeništvu

NALOGE IN OPRAVILA ZA UPRAVLJANJE V VEČSTANOVANJSKIH HIŠAH

Upravljanje obsega stanovanjske storitve, vzdrževanje, obratovanje večstanovanjske hiše, vzdrževanje pripadajočega funkcionalnega zemljišča in skupnega funkcionalnega zemljišča, skrb za varstvo bivalnega okolja ter vse storitve s tem v zvezi.

UPRAVLJANJE STAVB MIS

Upravljanje objektov MIS
Proletarska 4, 1000 Ljubljana

G | 01 544 22 52
F | 01 544 22 53
W | www.mis.si

Kontaktirajte nas