ASU&DOM

Nizkoenergetske montažne hiše

Sistem ekonomik

Sistem EKONOMIK

U=0,134 W/m²K , zid d= 30,6 cm

Zidni elementi se izdelajo iz impregnirane nosilne lesene konstrukcije širine d=16 cm, katera se z zunanje strani oblaga z mavčno vlaknenimi ploščami d=1,25 cm, popolni se s termoizolacijo kamene volne d=16 cm in parno zaporo s notranje strani. Z notranje strani se zapre z navzkrižno postavljenima dvema slojema mavčno kartonskimi ploščami d=1,25 cm. Z zunanje strani se zidni paneli obložijo s stiroporjem d=10 cm, na katerega se nanese fasadna malta z mrežico in zaključni fasadni silikatni sloj.

Notranji zidovi – nosilni

Zidni elementi se izdelajo iz impregnirane nosilne lesene konstrukcije širine d=16 cm izpolnjeno s kameno volno d=5 cm (ali d=10 cm), ter se obojestransko oblagajo z navzkrižno postavljenima dvema slojema mavčno kartonskimi ploščami d=1,25 cm. Skupna debelina pregradnih zidov je d=21 cm.

Notranji zidovi – nenosilni

Zidni elementi se izdelajo iz impregnirane nosilne lesene konstrukcije širine d=10 cm izpolnjeno s kameno volno d=5 cm (ali d=10 cm), ter se obojestransko oblagajo z navzkrižno postavljenima dvema slojema mavčno kartonskimi ploščami d=1,25 cm. Skupna debelina pregradnih zidov je d=15 cm.

Višina zidov

Standardna višina zidnih elementov je 2,75 m, vendar se lahko po potrebi izdelaju tudi zidovi večje višine. Svetla višina od poda do stropa znaša pri standardni izvedbi višini zidov 2,56 m (odvisno od talne konstrukcije).

Medetažna konstrukcija

Se izdela iz KVH nosilne konstrukcije med katero se položi mineralno volno d=10 cm s parno zaporo in OSB ploščo d=1 cm. S spodnje strani se postavlja pod-konstrukcija d=2,5 cm na katero se postavljajo ognjevarne mavčno kartonskimi ploščami d=1,25 cm. Z zgornje strani se postavlja OSB plošča d=1,5 cm.

Stropna konstrukcija

Stropna KVH nosilna konstrukcija je pri pritličnih in nadstropnih hišah spodnji del strešnega nosilca  izpolnjenega s termoizolacijo na katerega se postavlja parna zapora, OSB ploščo d=1 cm, pod-konstrukcija d=2,5 cm in ognjevarne mavčno kartonske plošče d=1,25 cm.

Stropna konstrukcija pri mansardnih hišah se izpolni s termoizolacijo ter parno zaporo v naklonskem delu strehe in sredinskem spuščenem stropu. Montira se pod-konstrukcijo in ognjevarne mavčno kartonske plošče d=1,25 cm.

Debelina termoizolacije se razlikuje glede na sistem gradnje:

Ekonomik d=20 cm

Piramida d=24 cm

Piramida Pasiv d=32 cm

Strešna konstrukcija

Strešna konstrukcija se izdela kot klasična konstrukcija, ki je sestavljena iz špirovcev, leg in nadzidnic.

Sistem PIRAMIDA

Sistem PIRAMIDA

U=0,106 W/m²K , zid d= 35,7 cm

Zidni elementi se izdelajo iz impregnirane nosilne lesene konstrukcije širine d=16 cm, katera se z zunanje strani oblaga z gips vlakneno ploščo d=1,25 cm, popolni se s termoizolacijo kamene volne d=16 cm, parno zaporo s notranje strani in OSB ploščo d=1 cm. S notranje strani se izvede instalacijski prostor – lesena konstrukcija d=5 cm, ki se popolni z termoizolacijo kamene volne d=5 cm in zapre z navzkrižno postavljenima dvema slojema gips kartonskih plošč d=1,25 cm. Z zunanje strani se zidni paneli obložijo s neoporjem d=10 cm, na katerega se nanese fasadna malta z mrežico in zaključni fasadni silikatni sloj.

Notranji zidovi – nosilni

Zidni elementi se izdelajo iz impregnirane nosilne lesene konstrukcije širine d=16 cm izpolnjeno s kameno volno d=10 cm ali d=16 cm, ter se obojestransko oblagajo z navzkrižno postavljenima dvema slojema mavčno kartonskimi ploščami d=1,25 cm. Skupna debelina pregradnih zidov je d=21 cm.

Notranji zidovi – nenosilni

Zidni elementi se izdelajo iz impregnirane nosilne lesene konstrukcije širine d=10 cm izpolnjeno s kameno volno d=10 cm, ter se obojestransko oblagajo z navzkrižno postavljenima dvema slojema mavčno kartonskimi ploščami d=1,25 cm. Skupna debelina pregradnih zidov je d=15 cm.

Višina zidov

Standardna višina zidnih elementov je 2,75 m, vendar se lahko po potrebi izdelaju tudi zidovi večje višine. Svetla višina od poda do stropa znaša pri standardni izvedbi višini zidov 2,56 m (odvisno od talne konstrukcije).

Medetažna konstrukcija

Se izdela iz KVH nosilne konstrukcije med katero se položi mineralno volno d=10 cm s parno zaporo in OSB ploščo d=1 cm. S spodnje strani se postavlja pod-konstrukcija d=2,5 cm na katero se postavljajo ognjevarne mavčno kartonskimi ploščami d=1,25 cm. Z zgornje strani se postavlja OSB plošča d=1,5 cm.

Stropna konstrukcija

Stropna KVH nosilna konstrukcija je pri pritličnih in nadstropnih hišah spodnji del strešnega nosilca izpolnjenega s termoizolacijo na katerega se postavlja parna zapora, OSB ploščo d=1 cm, pod-konstrukcija d=2,5 cm in ognjevarne mavčno kartonske plošče d=1,25 cm.

Stropna konstrukcija pri mansardnih hišah se izpolni s termoizolacijo ter parno zaporo v naklonskem delu strehe in sredinskem spuščenem stropu. Montira se pod-konstrukcijo in ognjevarne mavčno kartonske plošče d=1,25 cm.

Debelina termoizolacije se razlikuje glede na sistem gradnje:

Ekonomik d=20 cm

Piramida d=24 cm

Piramida Pasiv d=32 cm

Strešna konstrukcija

Strešna konstrukcija se izdela kot klasična konstrukcija, ki je sestavljena iz špirovcev, leg in nadzidnic.

Sistem PIRAMIDA PASIV

Sistem PIRAMIDA PASIV

U=0,082 W/m²K , zid d= 44,6 cm

Zidni elementi se izdelajo iz impregnirane nosilne lesene konstrukcije širine d=16 cm, katera se z zunanje strani oblaga z gips vlakneno ploščo d=1,25 cm, popolni se s termoizolacijo kamene volne d=16 cm, parno zaporo s notranje strani in OSB ploščo d=1 cm. S notranje strani se izvede instalacijski prostor – lesena konstrukcija d=8 cm, ki se popolni z termoizolacijo kamene volne d=8 cm in zapre z navzkrižno postavljenima dvema slojema gips kartonskih plošč d=1,25 cm. Z zunanje strani se zidni paneli obložijo s neoporjem d=16 cm, na katerega se nanese fasadna malta z mrežico in zaključni fasadni silikatni sloj.

Notranji zidovi – nosilni

Zidni elementi se izdelajo iz impregnirane nosilne lesene konstrukcije širine d=16 cm izpolnjeno s kameno volno d=16, ter se obojestransko oblagajo z navzkrižno postavljenima dvema slojema mavčno kartonskimi ploščami d=1,25 cm. Skupna debelina pregradnih zidov je d=21 cm.

Notranji zidovi – nenosilni

Zidni elementi se izdelajo iz impregnirane nosilne lesene konstrukcije širine d=10 cm izpolnjeno s kameno volno d=10 cm, ter se obojestransko oblagajo z navzkrižno postavljenima dvema slojema mavčno kartonskimi ploščami d=1,25 cm. Skupna debelina pregradnih zidov je d=15 cm.

Višina zidov

Standardna višina zidnih elementov je 2,75 m, vendar se lahko po potrebi izdelaju tudi zidovi večje višine. Svetla višina od poda do stropa znaša pri standardni izvedbi višini zidov 2,56 m (odvisno od talne konstrukcije).

Medetažna konstrukcija

Se izdela iz KVH nosilne konstrukcije med katero se položi mineralno volno d=10 cm s parno zaporo in OSB ploščo d=1 cm. S spodnje strani se postavlja pod-konstrukcija d=8 cm na katero se postavljajo ognjevarne mavčno kartonskimi ploščami d=1,25 cm. Z zgornje strani se postavlja OSB plošča d=1,5 cm.

Stropna konstrukcija

Stropna KVH nosilna konstrukcija je pri pritličnih in nadstropnih hišah spodnji del strešnega nosilca izpolnjenega s termoizolacijo na katerega se postavlja parna zapora, OSB ploščo d=1 cm, pod-konstrukcija d=8 cm in ognjevarne mavčno kartonske plošče d=1,25 cm.

Stropna konstrukcija pri mansardnih hišah se izpolni s termoizolacijo ter parno zaporo v naklonskem delu strehe in sredinskem spuščenem stropu. Montira se pod-konstrukcijo in ognjevarne mavčno kartonske plošče d=1,25 cm.

Debelina termoizolacije se razlikuje glede na sistem gradnje:

Ekonomik d=20 cm

Piramida d=24 cm

Piramida Pasiv d=32 cm

Strešna konstrukcija

Strešna konstrukcija se izdela kot klasična konstrukcija, ki je sestavljena iz špirovcev, leg in nadzidnic.

ASU&DOM, zastopanje, prodaja, svetovanje, d.o.o.
Ljubija 95
3330 Mozirje

G | 041 578 070
E | info@asu-dom.si
W | www.asu-dom.si

Kontaktirajte nas